אור לדור
אור לדור - פעילות מתוקשבת לגיל הזהב
ארכיון - עלון
אי אפשר ללמד אדם דבר. ניתן רק
לעזור לו לגלות זאת מתוך עצמו.גלילאו גליליי