OrleDor
Or le Dor - E-learning activities for the elderly
מוצרים לרכישה
Tell me and I forget, teach me and I
remember, let me take part and I learn.Benjamin Franklin

מוצרים לרכישה

תקנון החזרת מוצרים:
החזרת מוצר תעשה תוך 14 יום בלבד מתאריך הקניה, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית בצירוף הקבלה.

אור לדור – ע"ר 580549269
רח' החרצית 2
ת.ד. 33176
טל 02-6540961
פקס 02-6540962
ירושלים

ההכנסות הן קודש למען פעילות עמותת "אור לדור".
לפרטים נוספים והזמנות ניתן לפנות לננה חי 054-6664002 | nana@orledor.org

הספר "מסיבה בכפר"

מחיר: 50₪

הספר "הטיפה שנבהלה"

מחיר: 50₪

"שרים לך אמא" - אוסף שירי אמא בשפות שונות

מחיר: 50₪

"שרים לך אבא" - אוסף שירי אבא בשפות שונות

מחיר: 50₪

_contact_ENG
Your message was sent successfully