אור לדור
אור לדור - פעילות מתוקשבת לגיל הזהב
מחלות
אי אפשר ללמד אדם דבר. ניתן רק
לעזור לו לגלות זאת מתוך עצמו.גלילאו גליליי

מחלות