אור לדור
אור לדור - פעילות מתוקשבת לגיל הזהב
מתכון
קרן אור בודדה יכולה להניס צללים רבים.פרנציסקוס מאסיזי

מתכון

מתכון דצמבר 2013
מתכון - ינואר 2014
מתכון פברואר 2014
מתכון מרץ 2014
מתכון אפריל 2014
מתכון מאי 2014
מתכון יוני 2014
מתכון יולי 2014
מתכון אוגוסט 2014
מתכון ספטמבר 2014
מתכון אוקטובר 2014
מתכון נובמבר 2014
מתכון ינואר 2015
מתכון פברואר 2015
מתכון מרץ 2015
מתכון אפריל 2015
מתכון מאי 2015
מתכון יוני 2014
מתכון אוגוסט 2015