אור לדור
אור לדור - פעילות מתוקשבת לגיל הזהב
מתכון אפריל 2014
אי אפשר ללמד אדם דבר. ניתן רק
לעזור לו לגלות זאת מתוך עצמו.גלילאו גליליי

מתכון אפריל 2014

מתכון אפריל 2014 

נצחיה דיירת בית האבות קריית מנחם