אור לדור
אור לדור - פעילות מתוקשבת לגיל הזהב
מתכון פברואר 2015
אי אפשר ללמד אדם דבר. ניתן רק
לעזור לו לגלות זאת מתוך עצמו.גלילאו גליליי

מתכון פברואר 2015

מירב עוזרת טבח בבית האבות קרית מנחם