אור לדור
אור לדור - פעילות מתוקשבת לגיל הזהב
תגובות
קרן אור בודדה יכולה להניס צללים רבים.פרנציסקוס מאסיזי

תגובות

תגובות - דצמבר 2013
תגובות - ינואר 2014
תגובות - פברואר 2014
תגובות - מרץ 2014
תגובות - אפריל 2014
תגובות מאי 2014
תגובות יוני 2014
תגובות יולי 2014
תגובות אוגוסט 2014
תגובות ספטמבר 2014
תגובות אוקטובר 2014