אור לדור
אור לדור - פעילות מתוקשבת לגיל הזהב
מתכון מאי 2015
אמור לי ואשכח,
למד אותי ואזכור, שתף אותי ואלמד.בנג'מין פרנקלין

מתכון מאי 2015

דניאל סידי דייר בית האבות קריית מנחם -